Natuurbeenhouwerij

Onze zaak

Historiek van beenhouwerij Geets

Beenhouwerij Geets gaat al drie generaties lang mee, en werd traditiegetrouw van vader op zoon doorgegeven. De winkel gaat gepaard met een geschiedenis van bijna 86 jaar. In die tijd is onze maatschappij enorm veranderd en de winkel veranderde mee, net als de uitbaters. Één ding is wel hetzelfde gebleven en staat nu nog altijd centraal. De liefde voor het product en de ambachtelijke wijze waarop het vlees bewerkt wordt.

In 1928 starten Frans en Lisa Geets – Geerts de beenhouwerij in de Brounsstraat op. Terwijl het vlees nu verplicht in het slachthuis wordt geslacht, werden in die tijd de varkens en de koeien nog geslacht op de eigen slachtvloer. Frans en Lisa zetten hun stempel met het ontwikkelen van een specialiteit die nu nog steeds de trots van de winkel is: witte en zwarte pensen volgens een familierecept dat steeds word doorgegeven van vader op zoon.

In 1963 word de beenhouwerij overgelaten aan de jongste zoon Guy die samen met zijn vrouw Madeleine de beenhouwerij in een nieuw kleedje steken . Zij zetten de traditie van ambachtelijke beenhouwerij voort met de recepten van Frans maar ook volgens de evolutie van nieuwe soorten vleeswaren. Het echtpaar baat de winkel uit met passie voor het beroep.

In 1980 word het werkhuis en het woonhuis volledig heringericht tot een moderne slagerij.

In 1982 komt de oudste zoon van zes kinderen, Frank meewerken ,eerst op leercontract en daarna als zelfstandige helper.

In 1988 word de winkelinrichting volledig vernieuwd.

In 1989 nemen Frank en Marika een beenhouwerij over in de Diegemstraat. Gedurende negen jaar zijn er in Machelen twee beenhouwerij’s die de naam Geets dragen, en in een samenwerking van vader en zoon draaien. In 1998 nemen Frank en Marika de zaak in de Brounsstraat over, en kunnen Madeleine en Guy beginnen genieten van hun pensioen. 

Frank en Marika breiden het assortiment zelfbereide ambachtelijke vleeswaren verder uit en maken van hun zelfgekookte hammen hun tweede specialiteit. 

In Augustus 2014 word de winkelinrichting voor de 4de maal volledig vernieuwd met de bedoeling om nog minstens 15 jaar voort te doen en wie weet om dan de scepter door te geven aan de vierde generatie